Author Archive

Latest Posts

Fixade Matcher – Hur får man bukt på fusket

Vadhållning, det är något som har funnits i flera hundra år. Vadhållning i sig innebär att man satsar pengar på något som ska göras eller något som ska hända, utan att man vet resultatet i förväg. Vadhållning är vanligt att se