BOS – för en säker spelmarknad

BOS- Branschorganisationen för online spel är just som det låter en organisation som företräder ett 20 tal olika online spelbolag som bedriver spelverksamhet i Sverige.

Medlemmarna är spelbolag och spelutvecklare. BOS verkar för en sund och säker spelmarknad som värnar om konsumenter men även om lika villkor för alla aktörer på spelmarknaden läser vi på deras hemsida. På hemsidan läser vi även mer ingående om BOS etiska värderingar, om hur BOS väljer sina medlemsbolag med omsorg med grundsynen att spel skall vara ett nöje och inte ett missbruk. Att urvalet av spel skall kännetecknas av ansvarstagande.

Som vi vet har staten, myndigheterna ett stort ansvar i att arbeta för att minimera spelproblem hos individer i samhället men BOS som tillhör spelmarknaden arbetar för samma mål. Detta är riktigt bra att en aktör med insyn verkar för folkhälsan. Då är möjligheten stor till påverkan av beteenden genom produktutformning men även marknadsföring av spel. BOS listar tre sätt för vilket de arbetar med detta: utformandet av produkter/spel som erbjuds spelarna, de sätt för vilket dessa produkter erbjuds, hur spelmiljön är utformad.

Marknadsföringsbiten är mycket viktigt, det är tydlighet kring de regler som gäller som står i fokus, här går BOS in och tar sitt ansvar genom att granska sina medlemmars reklamspråk. Lagstiftning skall följas till punkt och pricka så att spelarna kan känna sig trygga och införstådda i vad som gäller. Samtliga bolag skall erhålla svensk spellicens som även detta är en garanti för ett tryggt spelande för konsumenterna. En annan viktig aspekt är transparensen, om det gäller sponsring som kan förkomma i spel skall detta vara synligt. Detta är någonting vi kan läsa ingående om på BOS hemsida. Produkterna alltså spelen skall vara utformade så att de möter spelarnas behov så att casinosidorna skall vara en trygg plats att befinna sig på.

BOS fyller en viktig funktion för spelare men även spelutvecklare och casinosidor. Det är en enad och trygg plats som kan sin bransch och gör allt för att säkra den.