Fixade Matcher – Hur får man bukt på fusket

Vadhållning, det är något som har funnits i flera hundra år. Vadhållning i sig innebär att man satsar pengar på något som ska göras eller något som ska hända, utan att man vet resultatet i förväg. Vadhållning är vanligt att se inom en mängd olika spel på sport.

Det man gör då är att satsa på det lag man tror ska vinna, eller vem som gör mest mål och så vidare. Den allra vanligaste sporten som det sker vadhållning kring idag är fotboll. Dock går det i stort sett att spela på alla sorts sporter så väl som stora events. Det går att jobba hemifrån och betta på nätet, eller gå till en spelbutik.

Ett problem som har kommit att uppstå i och med vadhållning, det är det som kallas för matchfixning. Alltså att det är uppgjorda matcher eller fixade matcher. Detta innebär en manipulation av en tävling eller match. Det kan vara en eller flera som försöker påverka utgången av tävlingen i sig eller med enstaka händelser under tävlingen. Det för att ge sig själv eller andra ekonomisk vinning. Många gånger så involverar matchfixning organiserade kriminella nätverk.

Alla påverkas

Om det finns personer som manipulerar ett event, en tävling eller en match, så innebär det att resultat blir så som de vill. Det gör att utgången eller resultatet är uppgjort. Det kan då göra att andra som satsat på en specifik match kan förlora.

Ofta så bettar man efter hur man tror att det ska gå i en match. Är det då redan uppgjort, så kan det man tror ska ske i en match ändras totalt, trots att ett lag verkar bättre än det andra.

Vanligtvis så baserar man sin vadhållning på tidigare resultat eller prestationer. Låt oss säga att det är en boxningsmatch och man vet sedan innan att en av boxarna är den som brukar vinna, så satsar man sina pengar på det. Om matchen är fixad och personen som brukar vinna så att säga ”lägger sig”, alltså förlorar med vilje, så gör detta fusk att det bara är en eller ett par enstaka personer som vinner. De som då vet att matchen är fixad. Alla andra kommer att förlora.

Går det att förhindra?

Matchfixning är även det något som har funnits länge, lika länge som vadhållning. Men från den 1 januari 2019, då den nya spellagen kom så har man arbetat mot spelfusk. Spelinspektionen har satt upp ett så kallat matchfixningsråd.

I detta ingår flera myndigheter, bland annat polis och åklagare, samt att man samarbetar med spelbranschen så väl som idrottsrörelsen. Spelbolagen är ansvariga för att se till så att de följer de föreskrifter kring vadhållning som Spelinspektionen satt upp. Spelinspektionen kan även göra kontroller samt ta fram föreskrifter som ytterligare kan reglera vilka händelser det är tillåtet att ha vadhållning på. Utöver det så har det från den 1 januari införts ett nytt brott. Detta kriminaliserar matchfixning och annat spelfusk.

Det gör att de som ägnar sig åt matchfixning kan få fängelse.